Thailand(TH)English (UK)

ใช้ความสุขทำกำไร (DELIVERING HAPPINESS) โดย Tony Hsieh / แปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น. 2556.

happ

ใช้ความสุขทำกำไร (DELIVERING HAPPINESS) โดย Tony Hsieh / แปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น. 2556.


     

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย โทนี เช นักธุรกิจเชื้อสายเอเซียซึ่งเป็น CEO ของ Zappos เว็บขายรองเท้าชื่อดัง(ปัจจุบันถูกซื้อโดย Amazon.com ด้วยมูลค่ากว่า 1200 ล้านดอลลาร์) เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกมีชื่อว่า ”ผลกำไร” เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เขียนเอง (โทนี เช) ประวัติความเป็นมา โทนี เช เล่าตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก   การเลี้ยงดูของพ่อแม่และการทำธุรกิจในวัยเด็กในวัยเด็ก (โทนี เช เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ 9 ขวบ!)   ชีวิตในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย ส่วนที่สองเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Zappos เต็มๆ เป็นส่วนที่ โทนี เช เล่าเรื่องการทำงานของเขากับ Zappos ตั้งแต่ยังเป็นบริษัทที่ยังไม่มีอะไรเลย ต้องพยายามวิ่งออกหาเงินทุนเข้ามาเพื่อทำให้บริษัทอยู่รอดให้ได้ โดยใช้กลยุทธ์ต่างในการพลิกเกมของ Zappos จากบริษัทที่ดูท่าจะไปไม่รอด แต่สามารถที่จะพลิกกลับมาได้ด้วยความอดทนและยอมแลกแบบหมดหน้าตักเพื่อรักษาบริษัทเอาไว้ ส่วนที่สามมีชื่อว่า “ผลกำไร ความรัก และจุดมุ่งหมาย” ช่วงนี้จะเน้นไปที่วัฒนธรรมองค์กรของ Zappos ที่ โทนี เช ภูมิใจมากๆและเป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นส่วนสำเร็จของจุดหมายบริษัทกับงานที่ขับเคลื่อนด้วยความรัก คือนอกจากเป้าหมายเรื่องการสร้างยอดขายแล้วยังต้องเป็นบริษัทที่ทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทำงานเพื่อความสุข ช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา เราจะได้เรียนรู้กับสิ่งที่ โทนี เช เรียกว่าท่อสร้างคน ซึ่งมีไว้สำหรับสร้างพนักงานธรรมดาให้มีความสามารถในการทำงานตามแบบของ Zappos


call no.  ( ไม่มีในห้องสมุด)