Thailand(TH)English (UK)

รหัสลับ--รหัสความสำเร็จ / โดย ริชาร์ด เทมพลาร์ ; ผู้แปล ธนกร โสรณสุทธิ์ ; ผู้เรียบเรียง สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ .กรุงเทพฯ : ดีไลท์พับลิชชิ่ง, 2553.

gra22

รหัสลับ--รหัสความสำเร็จ / โดย ริชาร์ด เทมพลาร์ ; ผู้แปล ธนกร โสรณสุทธิ์ ; ผู้เรียบเรียง สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ .กรุงเทพฯ : ดีไลท์พับลิชชิ่ง, 2553.

    เป็นหนังสือที่เปิดเผย "สูตรลับ" ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้อย่างน่าทึ่ง
 ในขณะที่บางคน ความสามารถไม่โดดเด่น แต่กลับก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการเลื่อนชั้น ปรับขึ้นเงินเดือนและ
ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานอย่างน่าทึ่ง พวกเขาทำได้อย่างไร! ร่วมค้นหา "รหัสลับ"
 ที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและการงานพร้อมกันได้แล้ว

call no.HF5386 .ท56